موقعیت شما: صفحه اصلیثبت نام در سامانهثبت اطلاعات کشتی گیران
فرم کشتی گیران استان تهران
اطلاعات شخصی
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگي (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر (*)
ورودی نامعتبر
تاريخ تولد (*) calendar
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
کد پستی
ورودی نامعتبر
کد کارت بیمه
ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات (*)
میزان تحصیلات خود را وارد نکرده اید
شماره تلفن منزل
ورودی نامعتبر
شماره موبایل (*)
ورودی نامعتبر
حوزه یا شهرستان (*)
ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت
ورودی نامعتبر
آدرس ایمیل
ورودی نامعتبر
اطلاعات عمومی
نام مربی اصلی خود ؟
ورودی نامعتبر
نام مربی یا مربیان کمکی خود؟ (*)
ورودی نامعتبر
بالاترین عنوان قهرمانی
ورودی نامعتبر
کشتی گیر آزاد هستید یا فرنگی ؟ (*)
ورودی نامعتبر
میزان رضایت از علمکرد هیئت کشتی خود؟ (*)
ورودی نامعتبر
بارگذاری تصاویر
ورودی نامعتبر
تصاویر باید 4*3 باشد . و حداکثر حجم تصاویر 500 کیلوبایت باشد
name
ورودی نامعتبر
Lastname
ورودی نامعتبر
کد امنیتی کد امنیتی
  بازآوری
ورودی نامعتبر