موقعیت شما: صفحه اصلیآرشیو اخباراخبار هیئت کشتیسالن فدك باقرشهر ميزبان

سالن فدك باقرشهر ميزبان

به اعتقادهمه نيك انديشان نهال كشتي تهران درمسير رشد وتعالي قراردارد،سالهاست مسابقات كشتي ردهاي پايه سراسركشور در یکروز انجام و تمام ‌میشوداما طبق قوانين جديد پذيرش تيمهادرعصر،و وزنكشي همان كشتي گيران درصبح روز مسابقات انجام ميگردد.دهه سوم ارديبهشت ٩٧خردسالان و نونهالان تهران هم پنجه درپنجه شدندتا سرمايه هاي آينده مان شناسايي شوند،سالن شهداي٧ تيربا٣تشك ميزبان ١٩٦ فرنگي كار خردسال درقالب٢٨تيم و ٢٥٧نونهال در٢٨ تيم ودر٢روز متوالي بود➰
سالن #فدك_باقرشهر ميزبان
٣٣٢كشتي گير#آزادكارخردسال  در قالب٣٦تيم و٤٣٠نونهال در تركيب٣٩تيم شدتا پذيرش اوليه راانجام دهند وبمدت٢روز و بر روي #پنج_تشك برگزاركننده رقابتهاي تلخ وشيرين قهرماني استان باشند،حضور حدود١٦٥ مربي وسرپرست درتركيب تيمها و قضاوت حدود ٦٠داور و ٥٠ نيروي حراست و١٥ نفر در دبيرخانه رقابتها از نكات بارز اين دوره از رقابت هاي بوداستقبال پرشمار همراهان و تماشاگران در اين دوره نيز بينظير بود.
➖طبق برنامه پس ازبرگزاري ليگ هاي متمركز و شناسايي استعدادهاي بيشتر و قدرداني از مربيان بي ادعاي حاضردر لیگ به هرتيم سهمیه جهت حضور در رقابت هاي انتخابي اعطاشد،استقبال وحضور آزادکاران بحدي بودكه میزبان تصميم به برگزاري رقابتها بر روی #۵تشك نمود،و بدلیل تخلف وعدم همكاري آندسته از مربیان که عليرغم تاكيد هيئت تهران در عدم كاهش وزن از نوگلان وآينده سازان کیلوهايي را به شیوه بی رویه وناکار آمدکم كرده بودند باعث شدکه وزنی راكه توسط هیئت ها وادارات ورزش شهرستانها مکتوب و در روز پذیرش اعلام شده بود روز بعدوهنگام وزن کشی صبح تغييردهند تعدادي كشتي گير با اضافه وزن مواجه بودند.اين امر باعث حضور مربیان و سر پرستان محترم دردبیر خانه مسابقات گرديدتا كشتي گيران جامانده رادریک وزن بالاتر شرکت دهند،با توجه به #سیستم_نوين_نرم_افزار جدول رقابتهارا نمی توان تغيير داد،از طرفي با توجه به رده #خطير_سنی_آينده_ساز و احترام به احساسات قشنگ اين نوگلان كه با یک چشم اشک وچشم دیگر ناله بودندو بخاطر توجه و بازیافت روحی بچه هاي شركت كننده وتقاضای اکثر روسای محترم هیئتها دبيرخانه رقابتها با هماهنگی هیئت استان مجدداً و بمدت۳ساعت جدول جديدي را تنظيم نمود كه این امر باعث تاخیرناخواسته گرديد؛ولی علت تامه موضوع مربیانی بودندکه بدون توجه وعاقبت اندیشی به سرنوشت بچه ها اقدام به چنین کاری كردندکه در نوع خود فاجعه است،برگزاري رقابتها بر روی ۵ تشک مجهزبه اسکوبرد؛دوربین, سیستم پروتز و فضای كافي کاملا قانونی بود،هيئت باقرشهربا صرف هزينه بالا و تلاش براي دراختيار گرفتن #سالن_فدك و استقبال از حضور پرشور حاضران در رقابتها زحمات بسياري را متحمل شد كه جاي سپاس دارد.
➖هيئت تهران در خلال اين رقابتهابيش از ٦٥ قهرمان كشتي در ردهاي سني خردسال و نونهال و عزيزاني از جامعه مربيان و پيشكسوتان و داوران محترم را مورد تقدير و تجليل نقدي قرار داد ؛
➖حضور قهرمانان بزرگ و افتخار آفرين و پيشكسوتان كشتي دركنار آينده سازان چه پيامي دارد..؟
➖ازعزيزان همدل وزحمتكشان پایبند به اصول واخلاق مداری دركشتي درخواست ميگردد كما في السابق توجه به رده هاي آينده ساز كشتي راجزو اهم امور دانسته وبفکر ارتقای فني و اخلاقي آينده سازان باشند،همه اعتقاد داريم كه مربيان كشتي هميشه تبلور خاص #ايثار در ورزش اين سرزمين اندومطمئنا نگراني جامعه محترم مربيان بخاطر ارتقاي كيفيت كشتي است؛و همه ما همانطور كه هستيم ديده مي شويم!
هيئت كشتي تلاش خود را جهت رشد و تعالي كشتي در تهران مينمايدو اعلام ميدارد. كاستي ها هميشه وجود داشته ودارد،بعضي از افراد سودجو و اخاذبا استفاده از القابي پوشالي بنام كارشناس و خبرنگار و حضور در فضاي مجازي با ساخت كانالهايي با مخاطبين تقلبي شروع به عوام فريبي سعي در قرار دادن خانواده كشتي رو در روي هم نموده اند،آنان بدانند كه همانطوري كه قبلا به خودشان هم اعلام گرديدبا هر نوع باج خواهي مقابله و پاداش و امتياز را شايسته اهالي كشتي مي دانيم آنان بدانند با استناد به كاستي ها و سياه نمايي مشكلات و بي حرمتي به زحمتكشان كشتي راه بجايي نمي برند،ورزش كشتي دكان و بازار نيست و آنان براي سود جويي و منفعت طلبي و اخاذي فكرجاي ديگري باشند!
✔️جا دارد از رياست محترم هيئت كشتي باقر شهر جناب آقاي #حسين_ساداتي كه خود از خانواده قهرمانان كشتي است و با همدلي دوستان همراهش اين مسابقات را در سطح خوبي برگزار نمود تشكر ويژه بنماييم،  
➖از كليه عزيزان و صاحب نظران پيشكسوتان و همدلان كشتي پايتخت درخواست ميشودباحفظ همدلي و اتحاد بسوي هدف مشترك كه بزرگي كشتي تهران است گامهاي متحدانه برداشته،وكشتي تهران رادر برگزاري مسابقات آتي ياري فرمايند

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند