موقعیت شما: صفحه اصلیآرشیو اخباراخبار هیئت کشتیرقابت های لیگ دسته یک کشتی باشگاه های کشور

رقابت های لیگ دسته یک کشتی باشگاه های کشور

رقابت های لیگ دسته یک کشتی باشگاه های کشور

جدول رده بندی تیم ها در پایان هفته دوم از دور رفت اعلام شد
برنامه رقابت ها در هفته سوم مسابقات
 

جدول رده بندی تیم ها در پایان هفته دوم از دور رفت رقابت های لیگ دسته یک کشتی باشگاه های کشور اعلام شد.ب

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کمیته لیگ فدراسیون، جدول رده بندی تیم ها در پایان هفته دوم از دور رفت رقابت های لیگ دسته یک کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور را به شرح زیر اعلام کرد:
 

کشتی آزاد گروه  A

مقام

نام تیم

تعداد مسابقه

امتیاز فنی

امتیاز مثبت

امتیاز تیمی

1

پتروشیمی بهشهر

2

107

43

4

2

هیات کشتی بابلسر

2

114

51

2

3

پالا سازه جهانی تبریز

2

32

36

2

4

هیات کشتی بندرگز

2

47

18

0

نتایج هفته دوم دور رفت

27/2/1397

هیات کشتی بابلسر (8 )پالازه جهانی تبریز (2 )

پتروشیمی بهشهر (7 )هیات کشتی بندرگز ( 3   )

برنامه هفته سوم دور رفت

10/3/1397

 

هیات کشتی بندرگز ( میزبان ) هیات کشتی بابلسر ( مهمان )

پالاسازه جهانی تبریز ( میزبان ) پتروشیمی بهشهر ( مهمان )

 

 

کشتی آزاد گروه   B

مقام

نام تیم

تعداد مسابقه

امتیاز فنی

امتیاز مثبت

امتیاز تیمی

1

راه و شهر سازی گلستان

2

112

48

4

2

شهدای پازوار امیر کلا

2

122

48

2

3

شهر بی نقطه ساری

2

105

43

2

4

شهرداری مشهد

2

50

19

0

نتایج هفته دوم دور رفت

27/02/1397

شهدای پازوار امیر کلا ( 8 ) شهرداری مشهد ( 2   )

شهر بی نقطه ساری (2 ) راه و شهر سازی گلستان ( 8 )

برنامه هفته سوم دور رفت

10/3/1397

شهرداری مشهد (میزبان ) با راه و شهر سازی گلستان

شهدای پازوار امیر کلا ( میزبان ) با شهر بی نقطه ساری ( مهمان )

 

کشتی فرنگی گروه  A

مقام

نام تیم

تعداد مسابقه

امتیاز فنی

امتیاز مثبت

امتیاز تیمی

1

شهرداری اردبیل

2

92

48

2

2

سید بابل

1

40

20

2

3

رضا پویش اهواز

1

57

16

0

 

 

 

 

 

 

نتایج هفته دوم دور رفت

27/2/1397

سید بابل ( 5 ) مثبت (20 )شهرداری اردبیل (5 ) مثبت (19)

برنامه هفته سوم دور رفت

10/3/97

 

رضا پویش اهواز (میزبان ) سید بابل ( مهمان )                                                                                                 

 

 

کشتی فرنگی گروه   B

مقام

نام تیم

تعداد مسابقه

امتیاز فنی

امتیاز مثبت

امتیاز تیمی

1

شهرداری مشهد

2

99

44

2

2

آنزان ایذه

1

73

32

2

3

لبنیات دوشه هراز آمل

1

    30

9

0

 

 

 

 

 

 

نتایج هفته دوم دور رفت

27/2/1397

شهرداری مشهد (9 ) لبنیات دوشه هراز آمل ( 1 )

برنامه هفته سوم دور رفت

10/3/97

 

لبنیات دوشه هراز آمل ( میزبان )آنزان ایذ

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند