موقعیت شما: صفحه اصلیآرشیو اخباراخبار هیئت کشتیمحل برگزاری مسابقات انتخابی نوجوانان تهران

محل برگزاری مسابقات انتخابی نوجوانان تهران

باتوجه به جابجايي محل برگزاري مسابقات انتخابي نوجوانان آزاد شهرتهران از سالن هفتم تير به باشگاه شهيد پناهي بدينوسيله تاريخ و زمان وزن كشي و برگزاري مسابقات آزاد و فرنگي به شرح ذيل اعلام مي گردد.

الف: وزن كشي مسابقات:

1-وزن كشي اوزان 42-46-50-54-58-63 كيلو گرم فرنگي از ساعت17:00 تا 17:30 روز چهارشنبه 94/7/22 در سالن شهيد پناهي انجام و مسابقات آنان از ساعت 9 روز پنج شنبه 94/7/23آغاز خواهد شد.

2-وزن كشي اوزان 69-76-85-100 كيلوگرم فرنگي و اوزان 42 و46 كيلوگرم كشتي آزاد از ساعت 15:00 تا 15:30 روز پنج شنبه 23/7/94 در سالن شهيد پناهي انجام و مسابقات آنان از ساعت 9صبح روز جمعه مورخه 24/7/94 آغاز خواهد شد.

3-وزن كشي اوزان 50-54-58-63 كيلوگرم كشتي آزاد از ساعت 15:00تا 15:30 روز جمعه 94/7/24 در سالن شهيد پناهي انجام و مسابقات آنان از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 94/7/25 آغاز خواهد شد.

4-وزن كشي اوزان 69-76-85 و 100كيلوگرم كشتي آزاد از ساعت 15:00تا 15:30 روز شنبه مورخه 94/7/25  در سالن شهيد پناهي انجام و مسابقات آنان از ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخه 94/7/26 آغازخواهد شد.

ب:شرايط كلي مسابقات و مدارك لازم:

1-  در اين دوره از مسابقات متولدين 11/10/1377 لغايت 10/10/1379 فقط با اصل شناسنامه عكس دار،كارت بيمه ورزشي سال 94،گواهي تحصيلي و ارائه كارت شناسنامه مجازي اجازه شركت در اين مسابقات را دارند.

2-  مسابقات در اوزان 42-46-50-54-58-63-69-76-85-100 كيلو گرم بدون ارفاق وزن برابر مقررات اتحاديه جهاني برگزار خواهد شد.(كشتي گيران يكسال كوچكتر بارضايت نامه محضري ولي و گواهي پزشك داراي مهر نظام پزشكي مجاز به شركت دراين مسابقات مي باشند.)

3- ساير موارد ذكر شده در بخشنامه شماره 37/29/1035/206 مورخه 94/7/8 كماكان به قوت خود باقي خواهد بود

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد