موقعیت شما: صفحه اصلیآرشیو اخباراخبار هیئت کشتیدستورالعمل ثبت نام شناسنامه مجازی کشتی

دستورالعمل ثبت نام شناسنامه مجازی کشتی

اقدامات لازم جهت ثبت نام شناسنامه مجازی توسط هیات های کشتی حوزه و شهرستان

1-    اعلام شرایط ثبت نام طی بخشنامه ای به باشگاه های مربوطه با توجه به بخشنامه قبلی از طرف هیات کشتی استان

2-    مشخص نمودن یک مکان ثابت جهت ثبت نام ، ترجیحا داخل باشگاه های تمرین و در ساعت تمرین

3-    اعلام ساعت حضور تیم های ثبت نام در محل یک  روز قبل به شماره 66485969 - 09355668610 ( زرندی)

4-    پخش پوستر های تبلیغاتی در درون باشگاه ها

5-    تکثیر و توزیع فرم ثبت نام بین واجدین شرایط و پیگیری های لازم جهت پر کردن و آماده بودن در زمان ثبت نام

6-    حضور مسئولین هیات در زمان ثبت نام به عنوان نماینده هیات

7-    تهیه میز و ورودی برق به تعداد لازم برای تیم ثبت نام کننده

8-    مدارک کشتی گیران: یک عکس 3* 4، فرم پر شده ،شناسنامه ،کارت ملی ،گواهی اشتغال به تحصیل، پاسپورت در صورت موجود  ،تعرفه اعلامی

9-    مدارک مربیان: یک عکس 3* 4 ، فرم پر شده، شناسنامه ، کارت ملی ، دفترچه مربیگری، یک عکس 3 در 4، تعرفه اعلامی

10-مدارک مسئولین هیات : یک عکس 3* 4 ، فرم پر شده، شناسنامه ، کارت ملی ، یک عکس 3 در 4، تعرفه اعلامی