موقعیت شما: صفحه اصلیآرشیو اخباراخبار هیئت کشتیلیست اسامی مربیان فعال 1394

لیست اسامی مربیان فعال 1394

لیست اسامی مربیان فعال در سال 1393

اسامی مربیان کنترل شده در سال 1393

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه

مجوز

کنترل شده

 

1

ابراهیم خیراله زاده

1

معرفی نامه

OK

 

2

ابراهیم ریحانی پور

1

معرفی نامه

OK

 

3

ابوالفضل انصاری

1

 

OK

 

4

احمد نجاریان

1

معرفی نامه

OK

 

5

اسماعیل بهکار

1

 

OK

 

6

اسماعیل غلامرضایی

1

 

OK

 

7

اصغر زارعی

1

 

OK

 

8

اصغر زینلی

 

 

OK

 

9

پیمان مرادی

1

 

OK

 

10

تورج کفایی محمدنژاد

1

 

OK

 

11

جعفر لشنی

1

 

OK

 

12

جواد لشنی

1

 

OK

 

13

حسین عطری

1

 

OK

 

14

حمیدرضا سیری

1

 

OK

 

15

خالق پورمحمد

1

 

OK

 

16

خیراله غلامی

1

 

OK

 

17

داود نادری

1

معرفی نامه

OK

 

18

رحیم ابویی

1

معرفی نامه

OK

 

19

رسول دهقان نژاد

1

 

OK

 

20

رضا شیرازی

1

معرفی نامه

OK

 

21

ستار عباسی

1

 

OK

 

22

سردار مولوی

1

 

OK

 

23

سیداحمد حسینی

1

معرفی نامه

OK

 

24

سیدامیر جلالی

1

 

OK

 

25

سیدجواد میرباغبان

1

معرفی نامه

OK

 

24

سیدرحمان اشرف نیا

1

 

OK

 

27

سیدمحمد موسوی

1

 

OK

 

28

سیدمحمدعلی ساویز

1

 

OK

 

29

سیدمهدی طاهری

1

معرفی نامه

OK

 

30

شعبانعلی میرزایی

1

معرفی نامه

OK

 

31

شهرام مهدیزاده

1

معرفی نامه

OK

 

32

صادق رضایی

1

 

OK

 

33

عباس خسروی زاد

1

 

OK

 

34

عباس شیخی

1

معرفی نامه

OK

 

35

عبداله خواج اختران

1

 

OK

 

36

علی اصغر رضایی

1

 

OK

 

37

علی اصغر زمانی

1

 

OK

 

38

علی بازیار

1

معرفی نامه

OK

 

39

علی حسن بیگی

1

معرفی نامه

OK

 

40

علی رضا مرادبیگی

1

 

OK

 

41

علی سوری

1

معرفی نامه

OK

 

42

علی محمدی منش

1

 

OK

 

3

علی محمدیان

1

معرفی نامه

OK

 

44

علی میرآخورلی

1

 

OK

 

45

غلامعلی فتاحی

1

 

OK

 

46

فریدون عرب

1

معرفی نامه

OK

 

47

قاسم زمانی

1

 

OK

 

48

کریم توکلی

1

 

OK

 

49

ماشااله عرب

1

معرفی نامه

OK

 

50

مجید ابراهیم نیا

1

 

OK

 

51

محمد رضایی

 

معرفی نامه

OK

 

52

محمدباقر بهرامی

1

 

OK

 

53

محمدجواد مازنی

1

 

OK

 

54

محمدرضا زند مقدم

1

 

OK

 

55

مرتضی حسن بیگی

 

 

OK

 

56

مسلم یاراحمدی

1

معرفی نامه

OK

 

57

منوچهر اینانلو

1

معرفی نامه

OK

 

58

مهدی برائتی

1

 

OK

 

59

مهدی حسنی گودرزی

1

معرفی نامه

OK

 

60

مهدی دودانگه

1

معرفی نامه

OK

 

61

مهرداد یاراحمدی

1

معرفی نامه

OK

 

62

ناصر افراشته

1

 

OK

 

63

نجف کوثری

1

 

OK

 

64

وحید مولایی

1

 

OK

 

65

ولی دروش نژاد

1

 

OK

 

 

 

 

 

 

 

66

احمد اسفندیاری

2

معرفی نامه

OK

 

67

احمد جنتی

2

معرفی نامه

OK

 

68

احمد سعیدی

2

 

OK

 

69

اصغر اردوخانی

2

معرفی نامه

OK

 

70

اکبر بهتری

2

 

OK

 

71

امراله مردانی

2

 

OK

 

72

امیر یوسفیان

2

معرفی نامه

OK

 

73

امین عسکرپور

2

معرفی نامه

OK

 

74

ایوب علیایی

2

معرفی نامه

OK

 

75

بهرام اسدی

2

معرفی نامه

OK

 

76

بهمن فریدونی

2

معرفی نامه

OK

 

77

بهنام عباس زاده

2

معرفی نامه

OK

 

78

جعفر بیات

2

معرفی نامه

OK

 

79

جعفر درشتی

2

معرفی نامه

OK

 

80

جعفر علیزاده

2

 

OK

 

81

جمشید جلالی

2

 

OK

 

82

حامد رییسی

2

 

OK

 

83

حبیب تیموریان

2

معرفی نامه

OK

 

84

حبیب شاه محمدیان

2

معرفی نامه

OK

 

85

حسن بهرامی مهر

2

معرفی نامه

OK

 

86

حسن ده آبادی

2

معرفی نامه

OK

 

87

حسن قمرپور

2

 

OK

 

88

حسن یوسفی

2

معرفی نامه

OK

 

89

حسین زلفی

2

معرفی نامه

OK

 

90

حسین گوران

2

 

OK

 

91

حسین ملکی

2

 

OK

 

92

حمیدرضا محمدی

2

معرفی نامه

OK

 

93

حیدر حمزه لو

2

 

OK

 

94

داود رخش خورشید

2

 

OK

 

95

داود صفیاری

2

 

OK

 

96

داود قربان اصل

2

 

OK

 

97

رسول مرسلی

2

معرفی نامه

OK

 

98

رمضانعلی احمدی

2

معرفی نامه

OK

 

99

زین العابدین عابدی

2

معرفی نامه

OK

 

100

سراج الدین خطیبی

2

معرفی نامه

OK

 

101

سعید دولت یاری

2

معرفی نامه

OK

 

102

سعید زند

2

معرفی نامه

OK

 

103

سهیل موسی رضای

2

 

OK

 

104

سیاوش سرلک

2

معرفی نامه

OK

 

105

سیدعبداله جهانبخش

2

 

OK

 

106

سیدعیسی عابدی

2

 

OK

 

107

سیدمحسن پیمان

2

معرفی نامه

OK

 

108

سیدمحمد حسینی

2

معرفی نامه

OK

 

109

سیدیونس موسوی

2

معرفی نامه

OK

 

110

طیب حیدری

2

 

OK

 

111

عباس اصانلو

2

معرفی نامه

OK

 

112

علی اصغر شاه قلی

2

معرفی نامه

OK

 

113

علی تقی لو

2

معرفی نامه

OK

 

114

علی محمودی

2

معرفی نامه

OK

 

115

علیرضا شیخ ریحانی

2

معرفی نامه

OK

 

116

فرزان بهرامی

2

معرفی نامه

OK

 

117

فرهاد ببری احمدی

2

 

OK

 

118

کاظم محسنی نیا

2

 

OK

 

119

کمال پورنصیری

2

معرفی نامه

OK

 

120

گودرز رادمهر

2

معرفی نامه

OK

 

121

مجید بختیاری

2

 

OK

 

122

مجید بوربور

2

 

OK

 

123

مجید رنجبران

2

معرفی نامه

OK

 

124

مجید علی آبادی

2

معرفی نامه

OK

 

125

مجید غلامی عرب

2

 

OK

 

126

مجید کیانی

2

معرفی نامه

OK

 

127

محرمعلی ملکی

2

 

OK

 

128

محسن تاجیک

2

 

OK

 

129

محسن جمادی

2

 

OK

 

130

محمد ابراهیم کریمی

2

 

OK

 

131

محمد برائتی

2

 

OK

 

132

محمدحسین خالقی فر

2

معرفی نامه

OK

 

133

محمدرضا جعفرلو

2

معرفی نامه

OK

 

134

محمدعلی قنبری

2

 

OK

 

135

محمود محمودی

2

 

OK

 

136

مرتضی بهاری

2

معرفی نامه

OK

 

137

منصور محمدپور

2

معرفی نامه

OK

 

138

مهدی بیگی

2

 

OK

 

139

مهدی زلفخانی

2

معرفی نامه

OK

 

140

مهدی مقانی

2

معرفی نامه

OK

 

141

مهدی ناظمی هرندی

2

معرفی نامه

OK

 

142

مهرداد مختاری

2

معرفی نامه

OK

 

143

ناصر خان محمدزاده

2

 

OK

 

144

نبی نادری

2

معرفی نامه

OK

 

145

نعمت اله فلاحی

2

 

OK

 

146

نقی عراقی

2

معرفی نامه

OK

 

147

هادی داداشی

2

معرفی نامه

OK

 

148

یاسر نظری آرا

2

معرفی نامه

OK

 

149

یوسف خلیل پور

2

معرفی نامه

OK

 

150

یوسف علی اسکندرزاده

2

معرفی نامه

OK

 

 

 

 

 

 

 

151

ابوالفضل صاحب اختیاری

3

 

OK

 

152

اسلام کریمی فر

3

 

OK

 

153

اسماعیل مهدوی تبار

3

 

OK

 

154

اصغر آقایی

3

معرفی نامه

OK

 

155

افشین احمدی

3

معرفی نامه

OK

 

156

افشین صدیقی

3

معرفی نامه

OK

 

157

اکبر حسنی

3

معرفی نامه

OK

 

158

اکبر سالکی

3

معرفی نامه

OK

 

159

اکبر فلاح اتاق سرایی

3

 

OK

 

160

ایرج فردی

3

 

OK

 

161

بابک بحری

3

معرفی نامه

OK

 

162

بهرام گودرزی

3

 

OK

 

163

پرویز صدرایی

3

 

OK

 

164

جلال پورجعفریان

3

 

OK

 

165

جواد حاجی

3

معرفی نامه

OK

 

166

حامد رییسی

3

معرفی نامه

OK

 

167

حبیب گلزاری

3

معرفی نامه

OK

 

168

حسن جامی

3

معرفی نامه

OK

 

169

حسین حضرتی

3

 

OK

 

170

حسین شریفات

3

 

OK

 

171

حسین علی جمشیدی

3

معرفی نامه

OK

 

172

حسین محمدی

3

معرفی نامه

OK

 

173

حمیدرضا غیاثی

3

 

OK

 

174

حمیدرضا فرح انگیز

3

معرفی نامه

OK

 

175

حمیدرضا ناصرپور

3

 

OK

 

176

داود کلهری

3

 

OK

 

177

دلاور مولوی

3

 

OK

 

178

رامین خیراله زاده

3

معرفی نامه

OK

 

179

رامین زیرک

3

معرفی نامه

OK

 

180

رسول مطلبی

3

 

OK

 

181

رضا چراکار

3

معرفی نامه

OK

 

182

رضا دیوسالار

3

معرفی نامه

OK

 

183

رضا شکری مجد

3

معرفی نامه

OK

 

184

رضا عمارتی

3

 

OK

 

185

رمضان علی حسینی

3

معرفی نامه

OK

 

186

روح اله شمس

3

معرفی نامه

OK

 

187

ساسان بزرگی

3

معرفی نامه

OK

 

188

سجاد لشنی

3

 

OK

 

189

سعید سلطان آبادی

3

معرفی نامه

OK

 

190

سعید مرادی گلام بحری

3

 

OK

 

191

سیداحمد جلالی

3

معرفی نامه

OK

 

192

سیدامیرحسین موسوی

3

 

OK

 

193

سیدمحمد نصیری نیا

3

معرفی نامه

OK

 

194

سیدناصر حسینی

3

 

OK

 

195

شبیر یارمحمد توسکی

3

 

OK

 

196

شکیبا آقایی

3

معرفی نامه

OK

 

197

شهاب یارمحمد توسکی

3

 

OK

 

198

صابر مهدی ورن کش

3

 

OK

 

199

عباس حاج علی بخشایش

3

 

OK

 

200

عسکر حبیبی

3

معرفی نامه

OK

 

201

علی اثباتی

3

 

OK

 

202

علی اکبر منافی

3

معرفی نامه

OK

 

203

علی اکبر میرزایی

3

 

OK

 

204

علی آقایاری

3

معرفی نامه

OK

 

205

علی برخور

3

معرفی نامه

OK

 

206

علی بیرانوند

3

معرفی نامه

OK

 

207

علی پرویزی

3

معرفی نامه

OK

 

208

علی حسینی ترکان

3

معرفی نامه

OK

 

209

علی رضا سلحشور

3

 

OK

 

210

علی مدهنی

3

 

OK

 

211

علیرضا خان جان سکو

3

معرفی نامه

OK

 

212

علیرضا عرب احمدی

3

 

OK

 

213

علیرضا محبی فر

3

معرفی نامه

OK

 

214

فتاح سلیمی

3

 

OK

 

215

فرزین شیرزاد

3

معرفی نامه

OK

 

216

فرشید علیزاده

3

 

OK

 

217

کریم نعمتی

3

معرفی نامه

OK

 

218

مازیار شفیع زاده شفایی

3

معرفی نامه

OK

 

219

مجتبی حسینی

3

معرفی نامه

OK

 

220

مجید جدیدیان

3

معرفی نامه

OK

 

221

محسن آقاجانی

3

معرفی نامه

OK

 

222

محسن جهانی

3

معرفی نامه

OK

 

223

محسن رفیعی

3

معرفی نامه

OK

 

224

محمد پازوکی

3

 

OK

 

225

محمد جلیلی

3

معرفی نامه

OK

 

226

محمد حسن بیگی

3

معرفی نامه

OK

 

227

محمد کریمی پیروج

3

 

OK

 

228

محمدپوریوسفی

3

معرفی نامه

OK

 

229

محمدحسین خورشیدی

3

 

OK

 

230

محمدرضا کریمی

3

 

OK

 

231

محمدعلی رضازاده

3

 

OK

 

232

محمود عذیری

3

معرفی نامه

OK

 

233

محمود علی رضایی

3

معرفی نامه

OK

 

234

مرتضی کابلی

3

معرفی نامه

OK

 

235

مسعود پورقربان ششگلانی

3

معرفی نامه

OK

 

236

مسلم جعفری کجوری

3

معرفی نامه

OK

 

237

مسلم درختی

3

معرفی نامه

OK

 

238

مصطفی اله وردی زاده

3

معرفی نامه

OK

 

239

مصطفی گنج خانلو

3

معرفی نامه

OK

 

240

مظاهر غلامی

3

 

OK

 

241

مهدی پریمی

3

معرفی نامه

OK

 

242

مهدی سهیلی جو

3

معرفی نامه

OK

 

243

مهدی عرب

3

معرفی نامه

OK

 

244

مهدی قلی زاده

3

معرفی نامه

OK

 

245

مهرداد امیدوند چالی

3

معرفی نامه

OK

 

246

مهرداد حدادی

3

معرفی نامه

OK

 

247

میثم غلامی

3

معرفی نامه

OK

 

248

میثم نوروزی

3

معرفی نامه

OK

 

249

ناصر غلامی حسن آبادی

3

معرفی نامه

OK

 

250

ناصر محمدی

3

معرفی نامه

OK

 

251

ناصر محمدی خسروآبادی

3

 

OK

 

252

نوید محمدیان قلعه جوقی

3

معرفی نامه

OK

 

253

وحید جعفری معصومی

3

 

OK

 

254

وحید زرگران

3

معرفی نامه

OK

 

255

ولی اله شریفی

3

معرفی نامه

OK

 

256

هاشم دلیری

3

معرفی نامه

OK

 

257

هوشنگ صفری

3

 

OK

 

258

یوسف فتحعلی

3

معرفی نامه

OK